Information Covid-19

Kära kunder,

Tiden vi nu går igenom är riktigt utmanande för många. Hälsan och säkerhet är av högsta prioritet för oss på Kupolen, och vi arbetar med att på bästa sätt ta hand om de som arbetar och handlar på vårt shoppingcenter.

Vår högsta prioritet har alltid varit, och är fortfarande, tryggheten och säkerheten i vårt köpcentrum. Vi har infört flera olika åtgärder för att säkerställa att våra kunder och anställda är säkra i vårt köpcentrum.

Vi följer alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, såväl nationella som regionala och lokala. Utöver detta har vi utvecklat, och uppdaterar ständigt, en specifik köpcentrumpolicy med rutiner som säkerställer maximal säkerhet och trygghet.

Följande åtgärder har redan implementerats på vårt köpcentrum:

  • Information i våra entréer (uppmaningar relaterade till minskad smittorisk).
  • Synlig information på toaletter samt digital skyltning  (handhygien mm).
  • Ökad frekvens av rengöringsrutiner, med fokus på desinfektion av riskområden (dörrhandtag, trapphandtag, skrivbord, toaletter, kranar, handfat etc.).
  • Ökad ventilation i shoppingcentret för att öka nivån på frisk luft inomhus.
  • Kontroll på besöksantalen i realtid så att vi inte överstiger maxantalet.

  • Handdesinfektion finns tillgänglig på flera platser i vårt köpcentrum.
  • Dekaler som påminner alla om att hålla avstånd.
  • Vi uppmuntrar våra anställda och kunder att ta väl hand om varandra.

Som en extra säkerhetsåtgärd har vi certifierats med Safeguard-certifikat av Bureau Veritas vilket innebär att vi har implementerat och följer strikta riktlinjer för hälsa, säkerhet och hygien på vårt köpcentrum. Detta säkerställer vi tillsammans med Bureau Veritas, en oberoende inspektör, som har granskat och inspekterat att vi följer våra riktlinjer som stämmer överens med rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten. Varje månad inspekterar Bureau Veritas vårt köpcentrum för att säkra att alla riktlinjer följs.

Vi har även ett tekniskt system som räknar antalet besökare i vårt köpcentrum i nutid så att vi kan säkerställa att vi aldrig överstiger de begränsningar som är rekommenderat om social distansering. Hos oss kan 2.000 personer vistas samtidigt, vilket betyder 20kvm/ person. Om antalet överstigs arrangeras ut- resp insläpp. När behov har funnits har vi även anlitat extra personal för att säkerställa social distansering på plats i vårt köpcentrum.

Vi kommer att införa extra åtgärder de dagar då vi normalt ser att fler personer besöker oss och handeln ökar, t ex i samband med Black Friday och jul.

Om du vill besöka Kupolen under våra lite lugnare tider så föreslår vi att komma hit vardagar på dagtid. Generellt har vi färre besökare här mellan kl 10-12 samt 19-20. På nedan länk kan du se hur våra besöksnivåer ligger och på det sättet lättare planera ditt besök

Här ser du våra besöksnivåer >>

Som nämnts ovan har vi ett stort fokus på trygghet och säkerhet så att vårt köpcentrum ska vara en trygg plats att träffas på och handla i.

Tänk på att:

- Håll avstånd.

- Handla gärna ensam.

- Stanna hemma om du känner dig sjuk.

- Var noga med handhygienen, tvätta händerna ofta.

- Hosta och nys i armvecket.

I dessa svåra tider uppmanar vi dig att göra vad som är nödvändigt för att ta vara på din hälsa för dig och dina nära och kära genom att följa lokala och nationella hälsomyndigheters rekommendationer.